อันตรายของชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ

คำอธิบาย

กล่าวถึงหลักความเชื่อต่างๆ ของชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ โดยอ้างอิงจากหนังสือของชีอะฮฺเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดอันตรายที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับหลักความเชื่อของอิสลามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สมควรที่มุสลิมจักต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่ง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก