ความประเสริฐของความรู้

คำอธิบาย

อธิบายความสำคัญของความรู้ ซึ่งมีสถานะที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ในคำสอนอิสลาม เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้สนับสนุนส่งเสริมให้มุสลิมทุ่มเทเพื่อเรียนรู้ การแสวงหาความรู้เป็นอิบาดะฮฺที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นสาเหตุที่จะทำให้เข้าสวรรค์ เป็นสื่อที่จะทำให้เข้าใจศาสนา รู้จักอัลลอฮฺ และบทบัญญัติต่างๆ ที่จำเป็นต้องทราบ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

Download
ส่งฟีดแบ็ก