หุก่มบางอย่างเกี่ยวกับการถือศีลอดสุนัต

คำอธิบาย

การถือศีลอดถูกบัญญัติให้ทำได้ทุกวัน นอกจากวันที่พระผู้ตราบัญญัติ(คืออัลลอฮฺ)ได้ยกเว้น หรือที่ศาสนาเจาะจงห้ามไม่ให้ถือศีลอดเพราะมีเหตุผลใดๆ อันสำคัญอยู่ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

Download
ส่งฟีดแบ็ก