ห้ามด่าว่าลมพายุ และดุอาอ์ที่ใช้ขอขณะมีพายุพัด

คำอธิบาย

ลมและพายุเป็นหนึ่งในสิ่งถูกสร้าง(มัคลู๊ก)ของอัลลอฮฺที่พระองค์ทรงบงการมันตามพระประสงค์ทั้งที่ให้เป็นความเมตตาและเป็นการลงโทษ ท่านรซูลได้ห้ามมิให้ด่าลมพายุ เพราะมันถูกบงการมาอีกที และใช้ให้เราขอต่ออัลลอฮฺให้ได้รับสิ่งดีงามของมัน และขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายของมัน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

Download
ส่งฟีดแบ็ก