ห้ามด่าว่าลมพายุ และดุอาอ์ที่ใช้ขอขณะมีพายุพัด

คำอธิบาย

ลมและพายุเป็นหนึ่งในสิ่งถูกสร้าง(มัคลู๊ก)ของอัลลอฮฺที่พระองค์ทรงบงการมันตามพระประสงค์ทั้งที่ให้เป็นความเมตตาและเป็นการลงโทษ ท่านรซูลได้ห้ามมิให้ด่าลมพายุ เพราะมันถูกบงการมาอีกที และใช้ให้เราขอต่ออัลลอฮฺให้ได้รับสิ่งดีงามของมัน และขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายของมัน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  ห้ามด่าว่าลมพายุ

  และดุอาอ์ที่ใช้ขอขณะมีพายุพัด

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  ดร.รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลกะรีม

  แปลโดย : สะอัด วารีย์

  ตรวจทานโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  ที่มา : หนังสือ อัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ, เว็บ al-islam.com

  2013 - 1435

  النهي عن سب الريح وما يقال عند هبوبها

  « باللغة التايلاندية »

  د. راشد بن حسين العبد الكريم

  ترجمة: سعد واري

  مراجعة: فيصل عبدالهادي

  المصدر: كتاب الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية

  موقع الإسلام www.al-islam.com

  2013 - 1435

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  ห้ามด่าว่าลมพายุ

  และดุอาอ์สำหรับขอขณะมีพายุพัด

  ท่านอุบัยยฺ บินกะอฺบ์(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) กล่าวว่า

  «لا تَسُبُّوا الرِيْح فَإِذا رَأَيْتُم مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُولُوا: اللهم إِنّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هذِه الرِيْح وَخَيْرَ مَا فِيها وَخَيْرَ مَا أَمَرْتُ بِه، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هذِه الرِيْح وَشَرِّ مَا فِيها وَشرّ مَا أمرت به» [أخرجه الترمذي]

  “เจ้าจงอย่าด่าลมพายุ เมื่อพวกท่านเห็นสิ่งที่พวกท่านไม่ชอบ ก็จงกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอสิ่งที่ดีของพายุนี้ และสิ่งที่ดีที่อยู่ในตัวมัน และสิ่งที่ดีที่ถูดพัดพามากับมัน และฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายของลมพายุนี้ และสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในตัวมัน และสิ่งชั่วร้ายที่ถูดพัดพามากับมัน”” บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ

  ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) กล่าวว่า

  «لا تَسُبوا الرِيْحَ فَإِنَّهَا مِنْ رُوْحِ اللهِ تَعَالى تَأتِيْ بِالرَّحمَةِ وَالعَذَابِ، وَلكِن سَلوا اللهَ مِن خَيْرهَا وَتعوذوا بِالله مِنْ شَرِّها» [أخرجه أحمد]

  “พวกท่านจงอย่าด่าว่าลมพายุ เพราะมันเป็นเมตตาของอัลลอฮฺ ที่นำมาซึ่งความเมตตา และการลงโทษ และแต่ทว่าจงขอต่ออัลลอฮฺซึ่งสิ่งดีงามของมัน และจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายของมัน” บันทึกโดยอะห์มัด

  อธิบาย

  ลมและพายุเป็นหนึ่งในสิ่งถูกสร้าง(มัคลู๊ก)ของอัลลอฮฺที่พระองค์ทรงบงการมันตามพระประสงค์ทั้งที่ให้เป็นความเมตตาและเป็นการลงโทษ ท่านรซูลได้ห้ามมิให้ด่าลมพายุ เพราะมันถูกบงการมาอีกที และใช้ให้เราขอต่ออัลลอฮฺให้ได้รับสิ่งดีงามของมัน และขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายของมัน

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ห้ามการด่าลมพายุ
  • ลมพายุ เป็นสิ่งที่ถูกบงการมา มีทั้งความดีงาม และความเลวร้าย
  • สิ่งที่ให้ทำได้เมื่อเกิดพายุพัดแรง คือให้ขอสิ่งดีงามต่ออัลลอฮฺ และขอให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายของมัน