ความปลื้มปิติของผู้ศรัทธา เนื่องจากได้เห็นพระเจ้าของเขา

คำอธิบาย

ผู้ศรัทธาจะมีความดีใจขณะเขาตายเพราะจะได้กลับไปพบกับพระผู้อภิบาลของเขาเมื่อได้รับแจ้งข่าวดีถึงความผาสุกที่อยู่ ณ ที่ของพระองค์ และอยากกลับไปพบกับพระองค์เพื่อจะได้รับสิ่งเหล่านั้น คน(มะยัต)จะพูดขึ้นมาขณะที่ถูกแบก(เพื่อพาไปฝัง) “รีบเอาฉันไป รีบเอาฉันไป” เพราะหวังในเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

Download
ส่งฟีดแบ็ก