ผลของงานดูที่บั้นปลาย

คำอธิบาย

บทลงโทษที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งคือ การที่คนเราจบชีวิตไปอย่างเลวร้าย ตายขณะทำสิ่งที่ไม่ดี แล้วเขาก็ต้องฟื้นขึ้นมาในสภาพนั้น ฉะนั้น คนมุสลิมเองก็อย่าได้หลงระเริงกับสิ่งที่ตนเองเป็น แต่ให้เขาขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้มีวาระสุดท้ายที่ดี และให้เขายืนหยัดบนทางอันถูกต้องเที่ยงตรง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก