การทำความสะอาดและการละหมาดของผู้ป่วย

คำอธิบาย

หนังสือที่อธิบายถึงวิธีการชำระล้างของผู้ป่วย และความจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจละหมาดตามที่สามารถทำได้.

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก