ชะอฺบานประตูสู่เราะมะฎอน

คำอธิบาย

อธิบายถึงความหมายของเดือนชะอฺบาน สิ่งที่ควรทำในเดือนนี้ รวมทั้งอุตริกรรมต้องห้ามที่ต้องหลีกห่าง โดยได้ระบุถึงหลักฐานต่างๆ ไว้พร้อมด้วย

ส่งฟีดแบ็ก