หุก่มการสร้างรูปและภาพ

คำอธิบาย

การสร้าง หรือวาดภาพของสิ่งที่มีวิญญาณเป็นบาปใหญ่ประเภทหนึ่ง ผู้ทำรูปภาพจะถูกลงโทษอย่างหนักที่สุดในวันกิยามะฮฺ จะถูกลงโทษจากรูปทุกใบที่เขาเขียนขึ้นมา และจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า จงให้ชีวิตแก่สิ่งที่พวกเจ้าสร้างมาด้วยสิ และไม่มีการแยกใดๆ ระหว่างการปั้นเป็นรูป และการวาดรูปด้วยมือ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

Download
ส่งฟีดแบ็ก