ฟิกฮฺอย่างง่าย

คำอธิบาย

ฟิกฮฺอย่างง่าย หนังสือว่าด้วยบทบัญญัติอิสลามต่าง ๆ บางส่วนโดยสรุป ด้วยการเรียบเรียงอย่างง่าย พร้อมกับอธิบายความสำคัญและสถานะของฟิกฮฺสำหรับชาวมุสลิม ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวด คือ อิบาดะฮฺ ธุรกรรม กฎหมายครอบครัว และบทบัญญัติเกี่ยวกับสตรี

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล