คำอธิบาย

อธิบายมารยาทในการรับประทานอาหารในอิสลาม เช่น ปริมาณอาหารที่รับ ประทาน ไม่ตำหนิอาหาร ไม่ทานมากจนเกินไป ความประเสริฐของการเลี้ยงอาหารและให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่น การกล่าวชื่นชมอาหารของผู้ทาน ไม่เป่าลมรดเครื่องดื่ม ผู้ให้บริการน้ำแก่คนอื่นต้องดื่มหลังสุด การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น

ส่งฟีดแบ็ก