คำอธิบาย

ถ้อยคำตักเตือนที่ทรงคุณค่าว่าด้วยการการทำความดีต่อบิดามารดา และห้ามอกตัญญูและเนรคุณต่อทั้งสอง ใช้สำนวนภาษาที่ง่าย พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ยกตัวอย่างจากเรื่องราวในอดีตบางตัวอย่างประกอบด้วย

ส่งฟีดแบ็ก