สังคมเครือข่ายออนไลน์

คำอธิบาย

ตักเตือนสะกิดใจถึงผลเสียของโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการพูดถึงมารยาทและข้อควรปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ และตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของมัน เพราะผู้ที่ใช้สื่อเหล่านี้โดยที่ไม่มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ย่อมไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ล่องเรือลำเล็กกลางมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นใหญ่ ซึ่งก็คงไม่อาจจะทัดทานได้ไหว และอาจจมหายหรือถูกคลื่นซัดพังได้ไม่ยาก

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  เครือข่ายสังคมออนไลน์

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  ศ.ดร. คอลิด บิน อับดุลลอฮฺ อัลมุศลิหฺ

  แปลโดย : อัสรัน นิยมเดชา

  ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน

  ที่มา : เว็บไซต์ www.almosleh.com

  2014 - 1436


  شبكات التواصل تحاصرنا

  « باللغة التايلاندية »

  أ.د. خالد بن عبد الله المصلح

  ترجمة: عصران نيومديشا

  مراجعة: صافي عثمان

  المصدر: موقع www.almosleh.com

  2014 - 1436

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  เครือข่ายสังคมออนไลน์

  โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ชอบที่จะมีสังคม ชีวิตคนเราจะดำรงอยู่ได้จำเป็นต้องมีการคบหาสมาคมกับผู้คนในสังคม มิเช่นนั้นแล้วก็คงผิดวิสัยธรรมชาติความเป็นมนุษย์

  ตลอดหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมา มนุษย์มีวิธีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของการเผชิญหน้ากับผู้ที่รู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัว อันเกิดจากปัจจัยปกติธรรมดาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการมีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน มาจากเผ่าหรือชาติพันธุ์เดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกัน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

  และบ่อยครั้งที่ปัจจัยเหล่านี้บีบบังคับให้เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยที่ไม่ใคร่จะเต็มใจนัก แต่ก็ไม่มีทางเลือกและไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ดังที่บางคนได้กล่าวไว้ว่า

  ومن نكد الدُّنيا على الحرِّ أن يرى عدوَّاً له ما من صداقته بدٌّ

  ถือเป็นเรื่องแย่เสียจริง กับการที่ต้องฝืนคบหาศัตรู

  ทุกวันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่และความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของระบบการสื่อสาร ได้ก่อให้เกิดการติดต่อปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต

  เทคโนโลยีเหล่านี้เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถที่จะเฟ้นหาความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ได้มากเท่าที่ต้องการใน “โลกเสมือนจริง” อันหลากหลาย โดยไม่มีข้อกำจัดด้านสถานที่ เวลา เพศ หรือวัย ภายใต้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก และครอบคลุมการสื่อสารทุกรูปแบบ

  ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อพูดคุยผ่านการโพสต์ข้อความทาง Twitter หรือ Facebook การนำเสนอข้อมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Keek หรือการแบ่งปันภาพถ่ายผ่านโปรแกรม Instagram

  ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นแทบจะครอบคลุมการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในทุกรูปแบบเท่าที่จะเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันนี้

  ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับหลายต่อหลายคน และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนจำนวนมาก พร้อมกับความหลากหลายของช่วงอายุ ความสนใจ และระดับการศึกษาของผู้ใช้งาน

  ยิ่งไปกว่านั้น เราคงเห็นกันแล้วว่าโลกเสมือนหรือโลกสมมติดังกล่าวนี้ ได้รุกคืบและซ้อนทับโลกแห่งความเป็นจริงเข้ามาเรื่อย ๆ จนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้

  ทั้งนี้ มีงานวิจัยและผลการศึกษามากมาย ที่ระบุถึงคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติในการใช้สื่อประเภทนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

  แม้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากมายหากรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นเครื่องมือทำลายคุณธรรมความดีต่าง ๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาลเช่นกัน ไม่เพียงแต่เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากความลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นอารมณ์ใฝ่ต่ำ แต่ยังอาจจะหมายถึงสิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความคลุมเครือในเรื่องศาสนา หรือการหลงผิดไปกับแนวคิดที่บิดเบือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่เอนไปทางขวาจัด หรือโน้มเอียงไปซ้ายจัด

  และแน่นอนว่าผู้คนจำนวนมากใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้โดยปราศจากเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือพันธกิจที่ชัดเจน เป็นเพียงการใช้งานเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และตามกระแสนิยมโดยไร้จุดมุ่งหมายที่แท้จริง

  จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการพูดถึงมารยาทและข้อควรปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ และตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของมัน เพราะผู้ที่ใช้สื่อเหล่านี้โดยที่ไม่มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ย่อมไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ล่องเรือลำเล็กกลางมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นใหญ่ ซึ่งก็คงไม่อาจจะทัดทานได้ไหว และอาจจมหายหรือถูกคลื่นซัดพังได้ไม่ยาก

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราพบว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยหนุ่มสาวที่อายุยังน้อย และยังด้อยประสบการณ์ ในขณะที่กลุ่มคนผู้ไม่หวังดีต่างจับจ้องหาโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวเหล่านี้ผ่านโลกออนไลน์ จึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับภูมิคุ้มกันทางความคิดและศีลธรรมแก่เยาวชนเหล่านี้ รวมไปถึงการส่งเสริมให้พวกเขามีความตระหนักรู้ และสามารถแยกแยะดีชั่วได้อย่างถูกต้อง

  อัลลอฮฺคือผู้ปกป้องที่ดีที่สุด และพระองค์คือผู้ทรงเมตตาปรานีอย่างแท้จริง


  (ที่มา: www.almosleh.com/ar/index-ar-show-1064.html)