มารยาทในการเยี่ยมคนไข้

คำอธิบาย

รวมหลักฐานว่าด้วยมารยาทการเยี่ยมผู้ป่วย จากหนังสือ มุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหาหลัก ..

คุณค่าของการเยี่ยมคนไข้

 

หุกุม (กฎ) ของการเยี่ยมคนไข้

 

คำที่ควรกล่าวเมื่อเห็นผู้ตกทุกข์

 

ผู้เยี่ยมผู้ป่วยควรนั่งตรงไหน ?

 

ดุอาที่ควรขอให้แก่ผู้ป่วยในตอนไปเยี่ยมเขา

 

ผู้หญิงเยี่ยมผู้ป่วยชายได้เมื่อปลอดจากฟิตนะฮฺ 

 

การเยี่ยมคนมุชริก (ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม)

 

การเป่าตัวผู้ป่วย

 

การแนะนำผู้ป่วยในสิ่งเป็นประโยชน์

 

คำที่ควรกล่าวกับผู้ป่วยหรือผู้ตาย 

 

การจุมพิตคนตาย

การปัดเป่าผู้ป่วย

ข้อควรปฏิบัติสำหรับมุสลิมเมื่อเกิดโรคห่า

ส่งฟีดแบ็ก