มารยาทในการจาม (และหาว)

คำอธิบาย

รวมหลักฐานว่าด้วยมารยาทในการจามและหาว จากหนังสือ มุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

การขอดุอาอ์ให้แก่ผู้จาม

สิ่งที่ควรทำในขณะหาว

การขอดุอาอ์ให้แก่ผู้จามมีวิธีทำอย่างไร ?

คำที่ควรกล่าวแก่คนกาเฟรเมื่อเขาจามแล้วกล่าวว่า อัลหัมดุลิลลาฮฺ

ต้องขอดุอาอ์ให้แก่ผู้จากกี่ครั้ง ?

ให้กล่าวขอดุอาอ์แก่ผู้จามเมื่อไร ?

สิ่งที่ควรทำในขณะจาม

ส่งฟีดแบ็ก