โอวาทประจำเดือนเราะบีอุลเอาวัล

คำอธิบาย

โอวาทเนื่องในเดือนเราะบีอุลเอาวัล ซึ่งจะได้แจกแจงว่าในเดือนนี้มีสิ่งใดที่มุสลิมต้องปฏิบัติเป็นพิเศษหรือไม่? รวมถึงอุตริกรรมต่างๆ ที่กระทำกันในเดือนนี้ โดยจะเริ่มด้วยการทำความรู้จักกับเดือนนี้อย่างพอสังเขป รวมทั้งอธิบายข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดงานเมาลิด และวิธีการแสดงความรักที่ถูกต้องอย่างแท้จริงต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก