อะไรคือความสำเร็จ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺที่กล่าวถึงคุณค่าของอิสลาม และอธิบายถึงมโนทัศน์อัลกุรอานว่าด้วย ความสำเร็จและการขาดทุนที่แท้จริง รวมทั้งยกตัวอย่างคุณลักษณะของความสำเร็จตามนัยยะแห่งอิสลาม

ส่งฟีดแบ็ก