คำอธิบาย

คุฎบะฮฺที่กล่าวถึงความสำคัญของการอิสติฆฟาร หรือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่บ่าวผู้ศรัทธาต้องระลึกถึงและปฏิบัติอยู่เป็นนิจ เพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ และเพื่อความสุขความสำเร็จที่ได้ทรงสัญญาไว้

ส่งฟีดแบ็ก