การเป่ารักษาในอิสลาม

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org ว่าด้วยการเป่ารักษาในอิสลาม อธิบายถึงความหมาย ประเภท เงื่อนไข ตัวอย่าง หุก่มต่างๆ ที่เกี่ียวข้องกับการเป่ารักษา ตามที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล