บทเรียนจากชีวประวัติศาสนทูต - การผูกญาิติระหว่างมุฮาญิรีนและอันศอร

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในตอนหลังจากที่ท่านได้ฮิจญ์เราะฮฺมาถึงมะดีนะฮฺและทำการผูกญาติระหว่างชาวมุสลิมมุฮาญิรีนและอันศอร

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล