คำอธิบาย

ไฟล์เสียงบรรยายว่าด้วยบทเรียนบางประการที่ได้รับจากเหตุการณ์อิสรออ์มิอฺรอจญ์ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โดยอาศัยหลักฐานจากอัลกุรอาน และรายงานจากหะดีษเศาะฮีหฺ

ส่งฟีดแบ็ก