ค้นหาคุณค่าของอิสลาม

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺญุมอัตว่าด้วยคุณค่าของการได้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการชี้ทางและรับเลือกโดยพระองค์อัลลอฮฺ เป็นการสะกิดเตือนมุสลิมให้สำนึกถึงคุณค่าของอิสลามที่พระองค์อัลลอฮฺได้ประทานให้ พร้อมกับอธิบายเงื่อนไขอื่นๆ บางประการที่เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้า เช่น ปัจจัยยังชีพที่พอเพียง และ ความพอใจในสิ่งที่ตนมี

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล