เครื่องหมายวันสิ้นโลกในคำสอนอิสลาม

คำอธิบาย

เทปบันทึกการบรรยาย เรื่อง เครื่องหมายใกล้โลกอวสาน โดย อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี อธิบายข้อมูลพร้อมหลักฐานต่างๆ จากคำสอนอิสลามที่พูดถึงวันสิ้นโลก และเครื่องหมายต่างๆ ที่จะปรากฏขึ้นก่อนวันโลกาวินาศ โดยใช้การอธิบายที่ฟังเข้าใจง่ายและน่าติดตาม บรรยายจากเว็บมุสลิมออนแอร์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

 
ที่มา: 
//www.muslimonair.com/mp3/?q=node/216