สัญญาณวันสิ้นโลก - อีซา อะลัยฮิสสลาม, อิมามมะฮฺดี, ดัจญ์ญาล

คำอธิบาย

เทปบันทึกการบรรยาย เรื่อง สัญญาณใหญ่ก่อนวันสิ้นโลก โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี อธิบายข้อมูลจากคำสอนอิสลามที่พูดถึงการลงมาของนบีอีซา(เยซู) อะลัยฮิสสลาม การบังเกิดอิมามมะฮฺดี การมาของดัจญ์ญาล ความสัมพันธ์ของดัจญ์ญาลและยิว แห่งเมือง อัศบะฮาน และอธิบายสภาพของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นก่อนวันสิ้นโลก พร้อมกับแนะนำจุดยืนของมุสลิมต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล