การสั่งใช้ให้ทำดีและสั่งห้ามมิให้ทำชั่ว

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ในการสั่งใช้ให้ทำดีและสั่งห้ามมิให้ทำชั่ว ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่เป็นมุสลิม กล่าวถึงความสำคัญของภาระหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่นี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล