คุฏบะฮฺ ทำไมเราจึงต้องศึกษาหาความรู้ศาสนา ?

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺว่าด้วยความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ด้านศาสนา มองในมิติของความจำเป็นและผลที่จะส่งให้บังเกิดขึ้นแก่นักศึกษา รวมทั้งบรรดาผู้หาความรู้ทั้งหลาย และอธิบายถึงบทบาทของความรู้อิสลามที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชีวิตของมุสลิมและเป็นต้นเหตุแห่งทางนำแก่ผู้สนใจอิสลามโดยทั่วไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล