ภาพลักษณ์สองด้านของมนุษย์

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงคุณค่าของการได้เป็นมนุษย์และการที่อัลลอฮฺได้ให้เกียรติแก่เขา ด้วยการสร้างสรรค์รูปร่างที่สง่างามและประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้ ในขณะเดียวกันมนุษย์กลับไม่สำนึกถึงคุณค่าดังกล่าว ซ้ำยังได้ทำลายมันด้วยการทำความชั่วและก่อความอธรรมแก่ตัวเอง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก