ภารกิจของมุสลิมในวันศุกร์ตามสุนนะฮฺ

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงสุนนะฮฺต่างๆ ที่เป็นภารกิจของมุสลิมในวันศุกร์ อันเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ในศาสนาอิสลาม ซึ่งควรที่มุสลิมจะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญด้วยการเอาปฏิบัติภารกิจต่างๆ เหล่านั้นให้สมบูรณ์ตามที่มีแบบอย่างมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล