คุฏบะฮฺ ทำไมจึงต้องอิสติฆฟารฺ ?

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยคุณลักษณะของผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮฺ (ยกอ้างอายะฮฺที่ 133-135 จากสูเราะฮฺ อาลอิมรอน) ซึ่งประการหนึ่งก็คือการกลับตัวสู่อัลลอฮฺเมื่อผิดพลาดไปกระทำความผิด และการหมั่นอิสติฆฟารฺ โดยได้อธิบายถึงความสำคัญและเหตุจูงใจที่ทำให้มุสลิมต้องกล่าวอิสติฆฟารฺอย่างสม่ำเสมอ พร้อมยกตัวอย่างจากบรรดาผู้คนในอดีตที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล