คุฏบะฮฺ จงรีบเร่งสู่สวรรค์

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ เป็นการกล่าวถึงการเรียกร้องของอัลลอฮฺให้มนุษย์รีบเร่งสู่การสำนึกตน และปฏิบัติคุณความดีที่จะเป็นเหตุให้เข้าสวรรค์ ซึ่งประกอบอยู่ในคุณลักษณะของผู้ตักวาบางประการ เช่น ผู้ที่บริจาคทรัพย์สินทั้งในยามสุขและทุกข์ ผู้ที่ระงับความโกรธ ผู้ที่อภัยให้แก่คนอื่น ผู้ที่รีบขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเมื่อทำผิดบาป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก