คุฏบะฮฺ หลุมศพ สถานีแรกสู่โลกหน้า

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวตักเตือนให้ระลึกถึงชีวิตหลังความตายในหลุมฝังศพ อันเป็นข้อเท็จจริงที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพบเจอ สาธยายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของชีวิตหลังความตายในหลุมฝังศพ ตามที่มีปรากฎในหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งจำเป็นที่มุสลิมจะต้องให้ความสำคัญและกำหนดบทบาทให้ถูกต้องเพื่อความรอดพ้นจากโทษทัณฑ์ที่น่ากลัวเหล่านั้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล