คุฏบะฮฺ รักนบีอย่างไรให้เหมือนเศาะหาบะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

กล่าวถึงความสำคัญของการรักนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งถือเป็นเนื้อหาหลักประการหนึ่งในการศรัทธาต่อสารแห่งการเป็นศาสนทูตของท่าน และยกตัวอย่างการแสดงความรักที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้มอบให้แก่ท่านนบี อันเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนควรนำมาใช้เป็นเยี่ยงอย่างในชีวิต

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล