ประวัติมนุษยชาติตั้งแต่การกำเนิดอาดัม

คำอธิบาย

บรรยายเรื่องประวัติศาสตร์มนุษยชาติและที่มาของศาสนาอิสลามโดยสังเขป เริ่มตั้งแต่การกำเนิดนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม เรื่องราวของชาวคัมภีร์ ยิว และคริสต์ ข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมนุษย์ และบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องราวของอาดัม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก