คุฏบะฮฺ ตัวอย่างบทบาทของท่านอบู บักรฺ ในการพิทักษ์ปกป้องอิสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ ยกตัวอย่างสี่ประการในอัตชีวประวัติของท่านอบู บักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ในการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อพิทักษ์ปกป้องอิสลาม ซึ่งครอบคลุมการทุ่มเททั้งสี่ด้านคือ การเชื่อมั่นอย่างซื่อสัตย์และดุษฎีต่อท่านนบี การยอมเสียสละกายของตัวเองเพื่อท่านนบี การเสียสละทรัพย์สินของตัวเองเพื่ออิสลาม และการสานต่อภารกิจในการดูแลอิสลามหลังการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล