คุฏบะฮฺ ตัวอย่างบทบาทของท่านอุมัรฺในการพิทักษ์ปกป้องอิสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ วิเคราะห์ชีวประวัติและเกร็ดคำสอนบางส่วนจากเรื่องราวการพิทักษ์ปกป้องอิสลามของท่านอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เข้มข้นในการยึดมั่นในศาสนาของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงตนเองและเข้มแข็งในการภักดีต่ออัลลอฮฺ ความห้าวหาญที่มาพร้อมกับความอ่อนโยน และอีกหลายๆ บุคลิกที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อิสลามได้ตระหง่านขึ้นในสมัยการปกครองของท่าน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล