คุฏบะฮฺ ท่านนบีคือต้นแบบแห่งการอุทิศเพื่ออุมมะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายคุณลักษณะแห่งการเสียสละ การอุทิศ และความรักความเอ็นดูอันยิ่งใหญ่ของท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่มีต่อประชาชาติของท่าน เป็นต้นแบบแห่งค็อยเราะอุมมะฮฺ หรือประชาชาติที่ดีที่สุด ซึ่งถูกบังเกิดมาเพื่อผลประโยชน์แห่งมนุษยชาติทั้งมวล มุสลิมทุกคนควรที่จะซึมซับแบบอย่างดังกล่าวในการดำรงชีวิตของตน และในการปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องร่วมศาสนา รวมทั้งเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกทั้งผอง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: