คุฏบะฮฺ ชัยฏอนคือศัตรูของพวกเจ้า

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเป็นศัตรูของชัยฏอนต่อมนุษย์ นับตั้งแต่อดีตกาลมา รวมทั้งอธิบายวิธีการของชัยฏอนในการล่อลวงมนุษย์ เพื่อให้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ หรือเพื่อกระทำบาป หรือเพื่อให้เบี่ยงเบนออกจากความถูกต้องและสิ่งที่ควรทำ ดังนั้น มนุษย์จึงจำเป็นต้องตระหนักในข้อเท็จจริงดังกล่าว และพยายามต่อสู้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของชัยฏอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดความบาดหมางและการทะเลาะกันเองระหว่างพี่น้อง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก