คุฏบะฮฺ ส่งเสริมให้อ่านสูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ ในวันศุกร์

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของวันศุกร์ และหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ส่งเสริมให้มุสลิมอ่านสูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺในวันศุกร์ โดยพยายามค้นหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหะดีษที่ท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ท่องสูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺแล้วเขาจะปลอดภัยจากดัจญาล เป็นการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งที่สามารถปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมทุกๆ วันศุกร์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล