คุฏบะฮฺ ความกลัวและความหวัง อีกหนึ่งความสวยงามของอิสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยความกลัวและความหวัง อันเป็นสองคุณลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ และเป็นหนึ่งในจำนวนหลักการทางอะกีดะฮฺที่ได้รับการเน้นย้ำอย่างมากมายในอัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พร้อมกันนี้ได้อธิบายผลหรือประโยชน์จากสองคุณลักษณะนี้ในชีวิตของมุสลิม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล