วันอีดในอิสลาม

คำอธิบาย

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันอีดทั้งสองในด้านต่างๆ เช่นความหมายของอีด ศาสนกิจที่สนับสนุนให้ปฏิบัติในวันอีด หุก่มเกี่ยวกับศาสนกิจต่างๆ ในวันอีด หุก่มการละหมาดอีดที่มุศ็อลลา เป็นต้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

แหล่งอ้างอิง:

ห้องสมุดอิกเราะอ์

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก