อิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา

ผู้เขียน : ซุฟอัม อุษมาน

แหล่งอ้างอิง:

ห้องสมุดอิกเราะอ์

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

ข้อมูลชิ้นนี้นำเสนอและอธิบายถึงหลักการบางข้ออันเป็นหัวใจของศาสนาอิสลาม และแนวคิดอิสลามโดยสังเขปในการทำความเข้าใจระหว่างศาสนา โดยวางอยู่บนฐานการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมินั่นคือมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และรายงานวจนะของท่านศาสนทูตมุหัมมัด

ส่งฟีดแบ็ก