อิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา

ผู้เขียน : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

ข้อมูลชิ้นนี้นำเสนอและอธิบายถึงหลักการบางข้ออันเป็นหัวใจของศาสนาอิสลาม และแนวคิดอิสลามโดยสังเขปในการทำความเข้าใจระหว่างศาสนา โดยวางอยู่บนฐานการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมินั่นคือมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และรายงานวจนะของท่านศาสนทูตมุหัมมัด

Download
ส่งฟีดแบ็ก