ศาสนาที่เที่ยงแท้

คำอธิบาย

ศาสนาที่เที่ยงแท้ หนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งเพื่ออธิบายอิสลามสำหรับผู้ที่แสวงหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวศาสนาของพระเจ้า เป็นหนังสือที่ชวนให้ใช้ความคิดใคร่ครวญถึงความสัจจริงของศาสนา และจำแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับสิ่งถูกสร้าง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล