บัญญัติต่างๆ ว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ (การกุรบ่าน)

คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเฉพาะเพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆ ของการทำอุฎหิยะฮฺหรือการเชือดกุรบ่าน โดยระบุหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ พร้อมคำอธิบายและความเห็นจากอุละมาอ์ในมัซฮับทั้งสี่

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

1. ความหมายของอุฏหิยะฮฺ (การกุรบ่าน)
2. บัญญัติว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ
3. ความประเสริฐของการส่งเสริม
4. หุกมการเชือดอุฎหิยะฮฺ    
5. ทำไมจึงส่งเสริมให้เชือดอุฎหิยะฮฺ
6. ระหว่างการเชือดอุฎหิยะฮฺกับการบริจาคทานด้วยราคาอุฎหิยะฮฺ อย่างไหนประเสริฐกว่ากัน ?
7. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเชือดอุฎหิยะฮฺ    
8. เงื่อนไขของสัตว์อุฎหิยะฮฺ    
9. เวลาสำหรับการเชือดอุฎหิยะฮฺ
10. วิธีการเชือด    
11. การใช้ประโยชน์จากเนื้ออุฏหิยะฮฺ    
12. การเชือดอุฎหิยะฮฺสำหรับผู้ตาย