วิเคราะห์ข้อคิดและบทเรียนจากชีวประวัติศาสนทูตมุหัมมัด

คำอธิบาย

หนังสือ "อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ ดุรูส วะ อิบัรฺ" (วิเคราะห์ข้อคิดและบทเรียนจากชีวประวัติศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม) เป็นหนึ่งในจำนวนหนังสือควรอ่านสำหรับมุสลิมทุกคนที่ประสงค์จะเรียนรู้วิถีอิสลามอันถูกต้อง จากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของอิสลาม ผ่านตัวอย่างอันประเสริฐที่สุดของประชาชาติและมวลมนุษย์ หนังสือเ่ล่มนี้รวบรวมข้อคิดต่างๆ อย่างกระทัดรัดและเข้าใจได้ง่าย และมีเนื้อหาครอบคลุมในหลายแง่มุม ทั้งในด้านความเชื่อ การปฏิบัติ การเชิญชวน การต่อสู้เพื่อสัจธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล