เสบียงนักดาอีย์ผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ

คำอธิบาย

สารว่าด้วยเนื้อหาสาระของการเป็นดาอีย์ หรือผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺและอิสลาม เป็นบทสรุปที่กระทัดรัดและครอบคลุมเหมาะแก่การใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับนักทำงานอิสลามทุกคน ประกอบด้วยเนื้อหาหลักประการสำคัญคือ การมีความรู้ การอดทน การมีวิทยปัญญา การมีมารยาทที่ดี การเข้าหาผู้อื่น และการมีนิสัยแบบใจกว้างต่อความเห็นต่าง พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺในหัวข้อต่างๆ อย่างละเอียด

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล