ท่องและทวนอัลกุรอานอย่างไรใน 1000 วัน ?

คำอธิบาย

ตารางเพื่อการท่องจำและทบทวนอัลกุรอาน ที่เรียบเรียงไว้เพื่อเป็นตัวช่วยแด่ครูผู้สอนท่องอัลกุรอานในการทำหน้าที่สอนท่องอัลกุรอานแก่นักเรียนหรือผู้สนใจ และเพื่อง่ายต่อการทบทวนและติดตามนักเรียนให้สมบูรณ์มากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ทั้งในระบบหะละเกาะฮฺหรือใช้ส่วนตัว

Download

แหล่งอ้างอิง:

เว็บศ็อยดุลฟะวาอิด www.saaid.net

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก