เราคือประชาชาติเดียวกัน

คำอธิบาย

เราคือประชาชาติเดียวกัน หรือ ประชาชาติเดียวกัน คือ หลักการหนึ่งของ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ บทวิเคราะห์แนวคิดการแตกเป็นกลุ่มต่างๆ ของประชาชาติมุสลิม และอธิบายจุดยืนของกลุ่มที่รอดพ้น (ฟิรเกาะฮฺ นาญิยะฮฺ) ต่อกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ภายใต้กรอบของความเป็นประชาชาติเดียวกัน (อุมมะตัน วาหิดะฮฺ) อันจะนำไปสู่เอกภาพและสันติสุขของมนุษย์โลกทั้งผอง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

บทที่ 1 ความเป็นมาของ “ประชาชาติเดียวกัน”
บทที่ 2 ความขัดแย้งและความเป็นเอกภาพของประชาชาติ
บทที่ 3 “ประชาชาติเดียวกัน” ในมิติของกฎเกณฑ์แห่งการสรรค์สร้างของอัลลอฮฺ
บทที่ 4 การเป็น “ประชาชาติเดียวกัน”ที่ปรากฏตามบทบัญญัติของนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
บทที่ 5 “ประชาชาติเดียวกัน” คือประชาชาติที่เที่ยงธรรมในฐานะประชาชาติที่ดีเลิศ
บทที่ 6 ความขัดแย้งที่ถูกตำหนิ และสภาพความเป็นจริงของความเป็น “ประชาชาติเดียวกัน” ในยุคหลัง
บทที่ 7 การแบ่งประเภท “ประชาชาติเดียวกัน” ตามสภาพการใช้ชีวิตของพวกเขา
บทที่ 8 ฟิตนะฮฺนิฟาก หรือการเป็นมุนาฟิก ในหมู่ “ประชาชาติเดียวกัน”
บทที่ 9 วิธีการสร้าง “ประชาชาติเดียวกัน”
บทที่ 10 คำส่งท้าย
ส่งฟีดแบ็ก