40 หะดีษ ว่าด้วยคุณงามความดี ทำให้เข้าสวนสวรรค์

คำอธิบาย

อธิบายหลักฐานจากอัลกุรอานที่ชี้อย่างชัดเจนว่าการเข้าสวรรค์นั้นจะต้องประกอบด้วยความศรัทธาและการปฏิบัติความดี โดยได้รวบรวมคุณงามความดีจำนวนสี่สิบประการตามที่ปรากฏในหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งล้วนเป็นความดีงามที่มุสลิมสามารถจะเอามาปฏิบัติได้ในชีวิตของตนเอง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นสวนสวรรค์จากอัลลอฮฺ ด้วยการยึดมั่นและทำอะมัลต่างๆ เหล่านั้นอย่างจริงจังให้สมบูรณ์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล