หุก่มเกี่ยวกับสีของเสื้อผ้า

คำอธิบาย

คำถาม อะไรคือความหมายของเสื้อผ้าที่ย้อมแสด(ย้อมด้วยดอกคำฝอยหรือดอกแสด)ที่ระบุในหะดีษ? และสามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่คล้ายสีพืชหรือสีขาวออกเหลือง(คล้ายสีอ้อย)ได้หรือไม่? และมีปรากฏหลักฐานที่บอกว่ามันมักรูฮฺหรือไม่? ฟัตวาจากเว็บอิสลามถามตอบ

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก